Privacyverklaring

Beauty Salon Lian, gevestigd aan Bornerweg 21, 6141 BJ Limbricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Beauy Salon Lian
Bornerweg 21
6141 BJ Limbricht
Tel: 06-81237378

www.beautysalon-lian.nl

Lian Smeets regelt de Gegevensbescherming van Beauty Salon Lian. Zij is te bereiken via 06-81237378 of liansmeets@hotmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Beauty Salon Lian verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres Bankrekeningnummer (alleen van toepassing bij verzenden factuur door salon)
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Beauty Salon Lian verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
Gezondheid (indien van belang voor het uitvoeren van een verantwoorde behandeling) gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via liansmeets@hotmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Beauty Salon Lian verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen
  • Het afhandelen van uw betaling (indien van toepassing bij factuur).
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Geautomatiseerde besluitvorming

Beauty Salon Lian neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Beauty Salon Lian) tussen zit. Beauty Salon Lian gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Salonized salon software. Dit systeem wordt gebruikt als klantenbestand, agenda, online afspraken systeem en om bijzonderheden over huidaandoeningen of huidproblemen te vermelden. Tevens wordt bijgehouden welke producten er tijdens de behandeling gebruikt worden. Dit om een historie over de huid op te kunnen bouwen zodat altijd de juiste behandeling uitgevoerd wordt en de juiste producten gebruikt worden tijdens de behandeling. Daarnaast om eventuele afwijken op tijd te kunnen ontdekken. Deze gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden. Alleen Lian Smeets van Beauty Salon Lian heeft inzage.
Outlook. Wordt gebruikt voor het versturen en ontvangen van e-mails.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Beauty Salon Lian bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens

Persoonsgegevens/personalia: Beauty Salon Lian verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Beauty Salon Lian verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Beauty Salon Lian gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Beauty Salon Lian en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, of verzoek tot intrekking van uw toestemming, of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar liansmeets@hotmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Beauty Salon Lian neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Beauty Salon Lian via 06-81237378 of via liansmeets@hotmail.com